Σμύρνης 68, Αιγάλεω, Ελλάς | Τηλ/FAX: (+30)210.5317.373 | Email:

Εξαρτήματα αερομεταφορών – ανταλλακτικά φίλτρων

Η εταιρεία μας μπορεί να προμηθεύσει όλα τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των φίλτρων και των δικτύων αερομεταφορών.


Συγκεκριμένα μπορούμε να προσφέρουμε:

 • Κλωβούς φιλτροσάκων και φιλτροσάκους σε κάθε μέγεθος και ποιότητα υφάσματος κατάλληλους για κάθε τύπο σακόφιλτρου.
 • Φυσίγγια φίλτρανσης (cartridges)  όλων των διαστάσεων
 • Βαλβίδες φίλτρων και ανταλλακτικές μεμβράνες
 • Πίνακες ελέγχου βαλβίδων με δυνατότητα ελέγχου μέσω διαφορικής πίεσης και αναλογική έξοδο 4-20 mA.
 • Όργανα ανίχνευσης και κατάσβεσης σπινθήρων σε δίκτυα αποκονίωσης
 • Αντιεκρηκτικές μεμβράνες και συστήματα προστασίας φίλτρων από ενδεχόμενη έκρηξη
 • Όργανα ελέγχου συγκέντρωσης σκόνης στην έξοδο των φίλτρων
 • Σύρτες και βαλβίδες πεταλούδας όλων των μεγεθών
 • Δίαυλους δικτύων αερομεταφοράς με μία είσοδο και πολλαπλές εξόδους
 • Ταχυσύνδεσμους σωλήνων για δίκτυα αερομεταφοράς
 • Αεροφράκτες (rotary valves) κατάλληλους για εξαγωγή υλικών από φίλτρα ή σιλό ή για σύνδεση σε δίκτυο αερομεταφοράς
 • Δείκτες μεγίστης και ελαχίστης στάθμης
 • Δονητικούς κώνους και εξαρτήματα για την διευκόλυνση εξαγωγής υλικών που ρέουν δύσκολα από τους κώνους των σιλό.

Αεροφράκτες VDL

Αντιεκρηκτικές μεμβράνες

Βαλβίδες φίλτρων

Σύρτες και βαλβίδες πεταλούδας (butterfly valves)

Δονητικοί κώνοι

Όργανα ελέγχου συγκέντρωσης σκόνης στην έξοδο φίλτρων

Πίνακες ελέγχου βαλβίδων φίλτρων

Όργανα ανίχνευσης και κατάσβεσης σπινθήρων (spark detectors)

World map

Εγκαταστάσεις P&M ENGINEERING σε όλο τον κόσμο

Ενδιαφέρεστε να γίνετε συνεργάτης μας;  Επικοινώνηστε μαζί μας ›

PM Engineering © 2017 - 2024. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®
To top