Σμύρνης 68, Αιγάλεω, Ελλάς | Τηλ/FAX: (+30)210.5317.373 | Email:

Διαχείριση Αποβλήτων

Τα τελευταία χρόνια, παρά την κρίση, τα περιβαλλοντικά έργα στον τομέα της διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων , εξακολουθούν να αποτελούν βασική αναγκαιότητα αλλά και μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας.

Η εταιρεία μας είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού διαθέτει τεχνογνωσία και εξοπλισμό στους παρακάτω τομείς :

  • Εγκαταστάσεις ασβεστοποίησης και ξήρανσης λυματολάσπης βιολογικών καθαρισμών
  • Κατασκευή μεταφορικών ταινιών και κοχλιών στην διακίνηση λυματολάσπης
  • Εγκαταστάσεις αποκονίωσης και απόσμησης σε εργοστάσια διαχείρισης στερεών απορριμμάτων, που περιλαμβάνουν σακόφιλτρα, δίκτυα σωληνώσεων, βιόφιλτρα, πλυντηρίδες, βιολογικές πλυντηρίδες, φίλτρα ενεργού άνθρακα κ.λ.π.
World map

Εγκαταστάσεις P&M ENGINEERING σε όλο τον κόσμο

Ενδιαφέρεστε να γίνετε συνεργάτης μας;  Επικοινώνηστε μαζί μας ›

PM Engineering © 2017 - 2024. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®
To top