Σμύρνης 68, Αιγάλεω, Ελλάς | Τηλ/FAX: (+30)210.5317.373 | Email:

Ξηραντήρια Aσφαλτικών και Aδρανών

Για την παρασκευή ασφαλτομίγματος τα αδρανή υλικά ξηραίνονται σε περιστροφικά ξηραντήρια σε θερμοκρασία περίπου 160 βαθμούς C.

To καύσιμο που χρησιμοποιείται είναι κυρίως μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο 1-3 %.

Η διαδικασία της ξήρανσης συνοδεύεται με πολύ υψηλή εκπομπή σκόνης.

Σε παλαιότερες μονάδες για την συγκράτηση της σκόνης χρησιμοποιούνταν κυκλώνες ή πλυντηρίδες, συστήματα τα οποία δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν τις σημερινές προδιαγραφές εκπομπής σκόνης.

Η χρησιμοποίηση σακοφίλτρων είναι η μοναδική λύση, που υπερκαλύπτει τις σημερινές και μελλοντικές προδιαγραφές.

Ιδιαίτερη προσοχή στην κατασκευή της μονάδας αποκονίωσης πρέπει να δοθεί στην επιλογή του υλικού των φιλτροπάνων, τα οποία αφενός πρέπει να αντέχουν στη θερμοκρασία των απαερίων, αφετέρου δε να αντέχουν σε όξινο περιβάλλον που δημιουργείται λόγω της ύπαρξης θείου στο καύσιμο.

Μια εγκατάσταση αποκονίωσης θα πρέπει να συνοδεύεται από αυτόματες διατάξεις προστασίας σε περίπτωση υπέρβασης της θερμοκρασίας ασφαλείας των φιλτροπάνων, και ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις από μέτρα για την αποφυγή υγροποίησης των απαερίων μέσα στο φίλτρο.

World map

Εγκαταστάσεις P&M ENGINEERING σε όλο τον κόσμο

Ενδιαφέρεστε να γίνετε συνεργάτης μας;  Επικοινώνηστε μαζί μας ›

PM Engineering © 2017 - 2024. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®
To top