Σμύρνης 68, Αιγάλεω, Ελλάς | Τηλ/FAX: (+30)210.5317.373 | Email:

Λέβητες βιομάζας - στερεά καύσιμα

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά, λόγω του ιδιαίτερα ανταγωνιστικού κόστους, η χρήση βιομάζας σαν καύσιμο σε λέβητες παραγωγής ατμού.

Με τον γενικό όρο βιομάζα περιγράφονται υλικά όπως πυρηνόξυλο,pellets,υπολείμματα επεξεργασίας ξύλου κλπ.

Η καύση των παραπάνω υλικών συνοδεύεται με σημαντική εκπομπή καυσαερίων, έτσι ώστε η λειτουργία της μονάδας χωρίς φίλτρο να είναι προβληματική, λόγω της όχλησης των περιοίκων ακόμη και σε μεγάλη απόσταση από το σημείο εκπομπής.

Λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής κοκομετρίας της σκόνης, των πολύ υψηλών θερμοκρασιών ( 250 C ) και διαφόρων χημικών ενώσεων που αναμένονται στα καυσαέρια απαιτούνται φιλτρόπανα ειδικών προδιαγραφών και προσεκτική ρύθμιση του φίλτρου τόσο στην αρχική εκκίνηση, όσο και στην διάρκεια της κανονικής λειτουργίας

Η εταιρεία μας ανέπτυξε από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής των βιοκαυσίμων την δική της τεχνογνωσία και έκτοτε έχουμε θέσει σε λειτουργία δεκάδες εγκαταστάσεις με απόλυτη επιτυχία, τόσο στην τήρηση των ορίων εκπομπής όσο και στην εξασφάλιση μεγάλης διάρκειας ζωής των ανταλλακτικών φιλτροπάνων.

World map

Εγκαταστάσεις P&M ENGINEERING σε όλο τον κόσμο

Ενδιαφέρεστε να γίνετε συνεργάτης μας;  Επικοινώνηστε μαζί μας ›

PM Engineering © 2017 - 2024. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®
To top