Σμύρνης 68, Αιγάλεω, Ελλάς | Τηλ/FAX: (+30)210.5317.373 | Email:

Βιομηχανικά φίλτρα

Η εταιρεία μας μπορεί να κατασκευάσει όλους τους τύπους αυτοκαθαριζόμενων φίλτρων και έχει την ευελιξία να προσαρμόζει τις τελικές διαστάσεις των φίλτρων σε τυχόν ειδικές απαιτήσεις του πελάτη σε περίπτωση που υπάρχει στενότητα χώρου ή τυχόν άλλες λειτουργικές ιδιαιτερότητες.


Τα βιομηχανικά αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα - σακόφιλτρα, αποτελούν σήμερα την πιο διαδεδομένη λύση, για την συγκράτηση της σκόνης από τον αέρα που αναρροφάται από βιομηχανικές διεργασίες. Βασική προϋπόθεση για την αξιόπιστη και οικονομική λειτουργία των αυτοκαθαριζόμενων σακόφιλτρων, αλλά και την αποτελεσματι­κότητα τους, στη τήρηση των ορίων εκπομπής σκόνης, αποτελεί η προσεκτική επιλογή των παραμέτρων λειτουργίας τους στην αρχική φάση της μελέτης.

Περιγραφή λειτουργίας των βιομηχανικών αυτοκαθαριζόμενων σακόφιλτρων

Τα βιομηχανικά αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα λειτουργουν, όπως βλέπετε στην εικονική αναπαράσταση, μέσω των στομίων αναρρόφησης και του δικτύου σωληνώσεων όπου, η σκόνη εισέρχεται στο σακόφίλτρο

  1. και επικάθεται στην εξωτερική πλευρά των φιλτροπάνων
  2. Ο αέρας αφού καθαριστεί από την σκόνη εξέρχεται καθαρός από την έξοδο
  3. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα , ρυθμιζόμενα μέσω της συσκευής ελέγχου , εκτοξεύεται εσωτερικά στα φιλτρόπανα πεπιεσμένος αέρας από ειδικά ακροφύσια
  4. Με το έντονο τίναγμα από τους παλμούς του πεπιεσμένου αέρα , η σκόνη πέφτει από την εξωτερική επιφάνεια των φιλτροπάνων και συγκεντρώνεται στον κώνο του φίλτρου , απ ' όπου και απομακρύνεται συνήθως μέσω ενός κοχλία
  5. ή άλλης κατάλληλης διάταξης

Η σωστή λειτουργία του σακόφιλτρου ελέγχεται μ ' ένα διαφορικό μανόμετρο, το οποίο μετρά την διαφορά πίεσης ανάμεσα στη καθαρή και στην ακάθαρτη πλευρά του βιομηχανικού φίλτρου από την τιμή της οποίας προκύπτει και η ανάγκη για αλλαγή των φιλτροπάνων, ώστε το σακόφιλτρο να διατηρείται, πάντα αξιόπιστο και λειτουργικό.

Φίλτρα Ορθογωνικής Διατομής
10

Φίλτρα Ορθογωνικής Διατομής

Φίλτρα ορθογωνικής διατομής είναι τα κοινά χρησιμοποιούμενα φίλτρα και μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε διάσταση και επιφάνεια φίλτρανσης.

Περισσότερα ›

Φίλτρα με στοιχεία φίλτρανσης τύπου φυσιγγίου
3

Φίλτρα με στοιχεία φίλτρανσης τύπου φυσιγγίου

Τα φίλτρα αυτού του τύπου έχουν γενικά μικρότερες εξωτερικές διαστάσεις για δεδομένη επιφάνεια φίλτρανσης και πλεονεκτούν σε εφαρμογές όπου υπάρχει στενότητα χώρου.

Περισσότερα ›

Συγκράτηση σκόνης με κυκλώνες
2

Συγκράτηση σκόνης με κυκλώνες

Οι κυκλώνες σαν μέσο συγκράτησης σωματιδίων δεν μπορούν να καλύψουν τα όρια εκπομπών που ισχύουν σήμερα και τα οποία προβλέπεται να γίνουν ακόμα αυστηρότερα.

Περισσότερα ›

Στρογγυλά φίλτρα
6

Στρογγυλά φίλτρα

Συνήθως κατασκευάζονται για μικρότερες επιφάνειες φίλτρανσης και κατ επέκταση για μικρότερες παροχές αποκονίωσης.

Περισσότερα ›

Φίλτρα με στοιχεία φίλτρανσης τύπου φακέλου
2

Φίλτρα με στοιχεία φίλτρανσης τύπου φακέλου

Τα φίλτρα με στοιχεία φίλτρανσης τύπου φακέλου(pocket) είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε χώρους με περιορισμένο ύψος, επειδή η αλλαγή των στοιχείων τους γίνεται οριζόντια από την μπροστινή πλευρά, σε αντίθεση με τους άλλους τύπους φίλτρων, όπου η αλλαγή γίνεται κατακόρυφα από την επάνω πλευρά.

Περισσότερα ›

Αντιεκρηκτικά φίλτρα
6

Αντιεκρηκτικά φίλτρα

Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποίηση από τον οργανισμό ελέγχου (notified body) Lloyds και μπορεί να κατασκευάσει φίλτρα σύμφωνα με την οδηγία 2014/34/EU κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες κατηγορίας ATEX ZONE 21, 22

Περισσότερα ›

World map

Εγκαταστάσεις P&M ENGINEERING σε όλο τον κόσμο

Ενδιαφέρεστε να γίνετε συνεργάτης μας;  Επικοινώνηστε μαζί μας ›

PM Engineering © 2017 - 2024. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®
To top