Σμύρνης 68, Αιγάλεω, Ελλάς | Τηλ/FAX: (+30)210.5317.373 | Email:

Βιόφιλτρα, εγκαταστάσεις απόσμησης

Η θεμελιώδης αρχή του βιολογικού ελέγχου της αέριας ρύπανσης είναι ότι οι αέριοι ρύποι χρησιμοποιούνται από τα μικρόβια σαν πηγή τροφής και καταστρέφονται στην διεργασία μετατρεπόμενοι σε αβλαβή τελικά προιόντα μεταβολισμού (CO2, H2O)


Τα βιόφιλτρα εξαλείφουν κυρίως ευδιάλυτες οργανικές ενώσεις όπως αλκοόλες, αλδεύδες και κετόνες, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία οσμηρών αερίων όπως υδρόθειο, αμμωνία, οργανικές ενώσεις του θείου κ.λπ.

Πλεονεκτήματα

Σχετικά με άλλα συστήματα απόσμησης παρουσιάζουν χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και χαμηλή ή καθόλου χρήση χημικών.

Παρόλο που χρειάζονται μεγάλη επιφάνεια εγκατάστασης, μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε σχήμα, ώστε να προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες του διαθέσιμου χώρου

Διαφορετικό πληρωτικό υλικό και βακτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε το βιόφιλτρο να μπορεί να εξουδετερώσει αποδοτικά μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών ουσιών

World map

Εγκαταστάσεις P&M ENGINEERING σε όλο τον κόσμο

Ενδιαφέρεστε να γίνετε συνεργάτης μας;  Επικοινώνηστε μαζί μας ›

PM Engineering © 2017 - 2024. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®
To top