Σμύρνης 68, Αιγάλεω, Ελλάς | Τηλ/FAX: (+30)210.5317.373 | Email:

Χημικά - Απορρυπαντικά

Ο σχεδιασμός εγκαταστάσεων αποκονίωσης στην χημική βιομηχανία απαιτεί εμπειρία και γνώση των ιδιοτήτων των υλικών που θα διαχειριστούμε.

Ειδικότερα εξετάζονται:

  • Ο χαρακτήρας της σκόνης, όξινος, ή βασικός, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας όξινου περιβάλλοντος με την παρουσία υγρασίας.
  • Πιθανότητα δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας εντός του φίλτρου. (Οφείλουμε να γνωρίζουμε το είδος του υλικού και την δυνατότητα του να δημιουργήσει έκρηξη, σε πια κατηγορία κατατάσσεται, την απαιτούμενη ενέργεια ανάφλεξης και την αναμενόμενη πίεση έκρηξης.)
  • Δυνατότητα προσρόφησης νερού από την σκόνη (υγροσκοπικά υλικά), έτσι ώστε να επιλεγεί το κατάλληλο φιλτρόπανο, καθώς και να διαμορφωθεί κατάλληλα το σύστημα εξαγωγής της σκόνης από το φίλτρο για την αποφυγή συχνών μπλοκαρισμάτων.
  • Τυχόν τοξικές ιδιότητες της σκόνης για την επιλογή φίλτρων ειδικών προδιαγραφών
World map

Εγκαταστάσεις P&M ENGINEERING σε όλο τον κόσμο

Ενδιαφέρεστε να γίνετε συνεργάτης μας;  Επικοινώνηστε μαζί μας ›

PM Engineering © 2017 - 2024. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®
To top