Σμύρνης 68, Αιγάλεω, Ελλάς | Τηλ/FAX: (+30)210.5317.373 | Email:

Βιολογικές πλυντηρίδες (bioscrubber)

Για τον έλεγχο των οσμών σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, εγκαταστάσεις διαχείρισης αστικών απορριμμάτων, χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο συστήματα ενεργού άνθρακα, βιόφιλτρα ή πλυντηρίδες χημικής έκπλυσης.


Τα παραπάνω συστήματα πολλές φορές αφενός μεν δεν μπορούν να καλύψουν τις υψηλές απαιτήσεις στις οριακές τιμές των αερίων ρύπων η των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους, αφετέρου δε παρουσιάζουν ορισμένα επιπλέον μειονεκτήματα, όπως υψηλές απαιτήσεις σε χώρο εγκατάστασης (βιόφιλτρα) ή χρήση επικίνδυνων χημικών (χημικές πλυντηρίδες)

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι βιολογικές πλυντηρίδες αποτελούν την ιδανική λύση παρουσιαζοντας μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως:

  • Ελάχιστος χώρος εγκατάστασης σε σύγκριση με τα βιόφιλτρα
  • Μπορούν να διαχειριστούν αέρια φορτισμένα με σκόνη
  • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης σε σχέση με τις χημικές πλυντηρίδες.
  • Υψηλότερος βαθμός απόδοσης στον έλεγχο οσμών σε σχέση με τις χημικές πλυντηρίδες.
World map

Εγκαταστάσεις P&M ENGINEERING σε όλο τον κόσμο

Ενδιαφέρεστε να γίνετε συνεργάτης μας;  Επικοινώνηστε μαζί μας ›

PM Engineering © 2017 - 2024. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®
To top